Transport av farligt gods – Säkerhet i första hand ADR

Transport av farligt gods är en nödvändig del av vår moderna ekonomi. Det är en process som möjliggör leverans av allt från kemikalier och bränslen till medicinska produkter och elektronik. Samtidigt är det viktigt att hantera denna typ av gods med extrem försiktighet och överväga dess potentiella faror. Där kommer “Lag (2006:263) om Transport av Farligt Gods” in i bilden. I detta inlägg kommer vi att utforska vikten av denna lag och hur den bidrar till att säkerställa säkerheten i farligt gods-transporter.

Varför behövs lagen om transport av farligt gods?

Lagen om transport av farligt gods är av avgörande betydelse för att skydda människor, miljö och egendom från farorna som är förknippade med transporten av farligt gods. Dess huvudsakliga syfte är att reglera och övervaka transporten av farliga ämnen för att minimera risken för olyckor och incidenter. Här är några skäl till varför denna lag är så viktig:

1. Säkerhet: Den primära målsättningen med lagen är att säkerställa säkerheten vid transporten av farligt gods. Genom att fastställa strikta säkerhetskrav och föreskrifter hjälper lagen till att minimera risken för olyckor och incidenter.

2. Skydd av miljön: Många farliga ämnen kan vara skadliga för miljön om de släpps ut i naturen. Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att minimera negativ påverkan på miljön vid transport och vid hantering av olyckssituationer.

3. Skydd av människors hälsa: Farligt gods kan vara skadligt för människors hälsa om de utsätts för det. Genom att reglera hanteringen och transporten av dessa ämnen minskar lagen risken för skadliga effekter på människors hälsa.

4. Utbildning och kompetens: Lagen kräver att personer som är involverade i transporten av farligt gods har rätt utbildning och kompetens för att hantera dessa ämnen på ett säkert sätt.

5. Ansvar och ansvarsfördelning: Den fastställer också ansvar och ansvarsfördelning mellan olika parter inom transportkedjan, inklusive avsändare, transportörer och mottagare av farligt gods.

Hur fungerar lagen i praktiken?

Lagen om transport av farligt gods reglerar transporten av farliga ämnen på vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjöfart, och luftfart i Sverige. Den fastställer krav på märkning, förpackning och transportdokumentation för farligt gods. Den omfattar även föreskrifter om säkerhetsutrustning, utbildning av personal och åtgärder för att hantera olyckor.

Transportörer och företag som hanterar farligt gods måste följa dessa regler noggrant och genomföra åtgärder för att minimera riskerna. Inspektioner och kontroller utförs regelbundet för att säkerställa att överensstämmelse med lagen upprätthålls.

Avslutningsvis

Lagen om transport av farligt gods är en avgörande del av vårt samhälles ansträngningar för att säkerställa att farliga ämnen transporteras säkert och ansvarsfullt. Genom att fastställa regler och föreskrifter för farligt gods-transporter hjälper lagen till att skydda människors liv, miljön och vårt samhälles välmående. Att följa dessa regler är inte bara ett lagligt krav utan också ett ansvar gentemot samhället och vår omvärld.

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 8100 kr sedan 2022-01-01 då Transportstyrelsen gjorde en avgiftshöjning. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 1600 kr/år. 

Söker du en trafikansvarig konsult?

Vi ställer upp som trafikkonsult i ditt bolag så att du blir beviljad ett yrkestrafiktillstånd och kan köra igång direkt.

Yrkestrafiktillstånd

Du behöver alltså inte erlägga proven hos trafikverket för yrkeskunnande för att starta ett eget åkeri. Vi ställer upp med trafikansvarig som har erlagt prov om yrkeskunnande och innehar yrkeskunnandecertifikat med kunskap för GODSTRAFIK och BUSSTRAFIK.

Vi ansvarar för flera företag och har god erfarenhet som trafikkonsulter. Ett konsultavtal skrivs mellan oss och ditt bolag som uppfyller alla Transportstyrelsens krav. 

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att ordna fram till trafiktillstånd redan nästa vecka.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?