Personlig vilotidbok för yrkesförare

Tidböcker-vilotidsbok för yrkesförare som kör transport under 3,5 ton

vilotidsbok

25kr

inkl. moms

Personlig tidbok enligt förordning 1994:1297. (Vilotidsbok)

Föraren ska ha haft en dygnsvila på minst 11 timmar under den 24-timmarsperiod som föregår varje tid- punkt då föraren utför transporter. Dygnsvilan får de- las upp i två perioder, varav den ena perioden ska vara minst åtta timmar. Varje förare ska ha en personlig tidbok försedd med förarens namn och adress.

Föraren får bara använda en tidbok åt gången. Om tidboken beräknas bli avslutad under en transport får dock föraren ha med sig en ny tidbok under den transporten. Föraren ska behålla den avslutade tidboken en vecka, därefter ska den återlämnas till den arbetsgivare som lämnat ut den. Den som har slutat som förare ska genast överlämna sin tidbok till arbetsgivaren.

Förare som är egen företagare är skyldig att bevara sina anteckningar under minst tolv månader.

Frågor & Svar

Ett yrkestrafiktillstånd är en typ av tillstånd som krävs för att kunna bedriva yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

I vissa länder kan det också krävas att förare av vissa typer av fordon, som bussar eller lastbilar, har ett särskilt yrkeskompetensbevis (YKB) för att bevisa att de har den nödvändiga kompetensen för att köra dessa fordon.

Yrkestrafiktillstånd kan utfärdas av myndigheter eller andra organisationer som ansvarar för att reglera och övervaka yrkesmässig trafik. Tillstånden kan ha olika villkor och begränsningar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av fordon som används och vilka regler och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller regionen.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs vanligtvis när man bedriver yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

Exempel på situationer där ett yrkestrafiktillstånd kan behövas inkluderar:

– Godstransporter med lastbil eller annat tungt fordon
– Persontransporter med buss, taxi eller annat fordon som används för betald transport av personer
– Transport av farligt gods
– Verksamhet som innebär hyrning av fordon med förare.

Reglerna kan variera beroende på land och region, så det är viktigt att undersöka vilka krav som gäller i det aktuella landet eller regionen och att ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt.

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd görs vanligtvis hos den myndighet eller organisation som ansvarar för att utfärda och övervaka tillstånden i det aktuella landet eller regionen. Det kan skilja sig åt beroende på var du befinner dig. 

I Sverige ansvarar Transportstyrelsen för att utfärda yrkestrafiktillstånd för både godstransporter och persontransporter. För att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd i Sverige kan du besöka Transportstyrelsens webbplats och följa anvisningarna där.

Om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör så ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran.

Du har möjlighet att överklaga transportstyrelsens beslut inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Du måste göra en skriftlig överklagan och du ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring du önskar. Viktigt att notera är att ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten, men du ska fortfarande skicka det till Transportstyrelsen.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?