Konsultavtal för trafikansvarig mall

Denna mall hjälper dig att upprätta ett godkänt Konsultavtal för en trafikansvarig i företag.

Mall Konsultavtal för trafikansvarig i företag

795kr

inkl. moms

Ett konsultavtal inbegriper riktlinjerna för ett samarbete mellan uppdragsgivaren och den som ska vara trafikansvarig i ett företag eller i en verksamhet där en trafikansvarig efterfrågas.

Denna mall från yrkestrafiktillstand.se reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett konsultavtal, såsom parternas rättigheter och skyldigheter, ersättning, överlåtelse av avtalet samt sekretess. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information. Mallen behandlar samtliga punkter som Transportstyrelsen granskar.

Denna mall är godkänd för att sändas in till Transportstyrelsen.

Mallen mailas till dig direkt efter genomförd betalning.

Frågor & Svar

Ett yrkestrafiktillstånd är en typ av tillstånd som krävs för att kunna bedriva yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

I vissa länder kan det också krävas att förare av vissa typer av fordon, som bussar eller lastbilar, har ett särskilt yrkeskompetensbevis (YKB) för att bevisa att de har den nödvändiga kompetensen för att köra dessa fordon.

Yrkestrafiktillstånd kan utfärdas av myndigheter eller andra organisationer som ansvarar för att reglera och övervaka yrkesmässig trafik. Tillstånden kan ha olika villkor och begränsningar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av fordon som används och vilka regler och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller regionen.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs vanligtvis när man bedriver yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

Exempel på situationer där ett yrkestrafiktillstånd kan behövas inkluderar:

– Godstransporter med lastbil eller annat tungt fordon
– Persontransporter med buss, taxi eller annat fordon som används för betald transport av personer
– Transport av farligt gods
– Verksamhet som innebär hyrning av fordon med förare.

Reglerna kan variera beroende på land och region, så det är viktigt att undersöka vilka krav som gäller i det aktuella landet eller regionen och att ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt.

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd görs vanligtvis hos den myndighet eller organisation som ansvarar för att utfärda och övervaka tillstånden i det aktuella landet eller regionen. Det kan skilja sig åt beroende på var du befinner dig. 

I Sverige ansvarar Transportstyrelsen för att utfärda yrkestrafiktillstånd för både godstransporter och persontransporter. För att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd i Sverige kan du besöka Transportstyrelsens webbplats och följa anvisningarna där.

Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende cirka fyra till nio veckor från att du skickat in ansökan samt betalat. När prövningen är klar kommer du att få beslut i ärendet. Detta skickas ut till tillståndshavaren med post. Skulle en person olämplighetsförklaras så kommer även ett beslut skickas till denna personen. För dig som sökt trafiktillstånd och du får ett positivt beslut om att du blir beviljat ett tillstånd, så kommer detta att börja gälla samma dag som det registrerats hos Transportstyrelsen.

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 8100 kr sedan 2022-01-01 då Transportstyrelsen gjorde en avgiftshöjning. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 1600 kr/år. 

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?