Ombudspaket liten – Yrkestrafiktillstånd

Som ert ombud ser vi till att ni snabbt och enkelt ansöker om ett yrkestrafiktillstånd. Vi är årligen ombud för ett hundratals åkerier. Du kan därför känna dig trygg med att vi hjälper dig hela vägen tills ert trafiktillstånd är i era händer.

5 875kr

inkl. moms

Att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd kräver en hel del arbete. Vi har tagit fram ett ombudspaket för att underlätta för dig som blivande åkeriägare i denna process. Tjänster vänder sig till dig som ska starta ett åkeri, eller göra förändringar i ditt befintliga yrkestrafiktillstånd. När du anlitar oss som ombud får du i många fall en kortare handläggningstid än om du skulle ansöka själv.

Ombudspaketet för yrkestrafiktillstånd innebär att du kan koncentrera dig på uppstart av din
transportverksamhet och låta oss ta hand om samtliga dokument.

Detta ingår i priset för ombudspaketet.
• Vi sköter om hela ansökningen, och ansöker åt dig.
• Vi går genom dina förutsättningar för att få ett yrkestrafiktillstånd.
• Kontrollerar vilka dokument som behövs för ansökan.
• Vi upprättar samtliga dokument som behövs för en ansökan.
• Upprättar och utformar ett konsultavtal. (ingår kostnadsfritt värde 795 kr)
• Vi upprättar eventuella kompletteringar tillsammans med dig.
• Vi sköter om all kommunikation med Transportstyrelsen.
• Besvarar samtliga frågor, och sänder in kompletterande uppgifter till handläggaren.
• Förser bolaget med en trafikansvarig vid behov.
• Du får råd och tips gällande din verksamhet.
• Kortare handläggningstid hos Transportstyrelsen.

Frågor & Svar

Ett yrkestrafiktillstånd är en typ av tillstånd som krävs för att kunna bedriva yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

I vissa länder kan det också krävas att förare av vissa typer av fordon, som bussar eller lastbilar, har ett särskilt yrkeskompetensbevis (YKB) för att bevisa att de har den nödvändiga kompetensen för att köra dessa fordon.

Yrkestrafiktillstånd kan utfärdas av myndigheter eller andra organisationer som ansvarar för att reglera och övervaka yrkesmässig trafik. Tillstånden kan ha olika villkor och begränsningar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av fordon som används och vilka regler och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller regionen.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs vanligtvis när man bedriver yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

Exempel på situationer där ett yrkestrafiktillstånd kan behövas inkluderar:

– Godstransporter med lastbil eller annat tungt fordon
– Persontransporter med buss, taxi eller annat fordon som används för betald transport av personer
– Transport av farligt gods
– Verksamhet som innebär hyrning av fordon med förare.

Reglerna kan variera beroende på land och region, så det är viktigt att undersöka vilka krav som gäller i det aktuella landet eller regionen och att ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt.

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd (enligt förordning (EG) nr 1071/2009) kan leda till att du blir dömd för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 8100 kr sedan 2022-01-01 då Transportstyrelsen gjorde en avgiftshöjning. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 1600 kr/år. 

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?