Revisorsintyg – Auktoriserad revisor SRF/FAR/ Revisorsinspektionen

Behöver du en auktoriserad revisor ta fram ett intyg? Vi kan hjälpa dig med den ekonomiska redovisningen. Anlita våra godkända revisorer.

revisor

5 000kr

inkl. moms

Revisorsintyg för trafiktillstånd till företag inom transport – Nyansökan eller utöka fordon

Förenkla ditt företags ansökningsprocess för yrkestrafiktillståndet eller utöka fordon med vår nya och effektiva tjänst för “Prövning av ekonomiska resurser med godkänd revisor”. Vi har lyssnat på våra kunders behov och utökar vårt utbud för att göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt.

Vad innebär “Godkänd revisor SRF/FAR”?

Prövning av ekonomiska resurser är en avgörande del av ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd, och det kräver en auktoriserad redovisningskonsult godkänd av SRF eller Far som signerar blanketten som ska sändas in till Transportstyrelsen. Med vår nya tjänst kan du nu enkelt köpa och betala för detta viktiga steg på vår webbplats.

Hur fungerar det?

1. Börja med att köpa och betala för tjänsten “Prövning av Ekonomiska Resurser med Revisor” direkt på vår hemsida.
2. Vår revisor kommer att kontakta dig inom 24 timmar efter att du har köpt tjänsten för att ge dig detaljerade instruktioner om vilka dokument och information som behövs för revisionen.
3. Revisorn kommer att granska och revidera dina ekonomiska resurser och säkerställa att allt är i överensstämmelse med de krav som Transportstyrelsen ställer.
4. När revisionen är klar kommer vår revisor att fylla i och underteckna blanketten “Prövning av Ekonomiska Resurser” åt dig, och den är redo kompletteras för din ansökan.

Varför välja vår tjänst?

• Tidsbesparing: Med vår tjänst sparar du värdefull tid och undviker att leta efter en extern redovisningskonsult.
• Professionell Expertis: Våra revisorer är kunniga och erfarna inom branschen och följer alla gällande regelverk noggrant.
• Säkerhet och Förtroende: Du kan känna dig trygg med att din ansökan är korrekt utförd och i linje med myndighetens krav.

Låt oss hjälpa dig att göra ansökningsprocessen smidigare och mer bekväm.

Frågor & Svar

Ett yrkestrafiktillstånd är en typ av tillstånd som krävs för att kunna bedriva yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

I vissa länder kan det också krävas att förare av vissa typer av fordon, som bussar eller lastbilar, har ett särskilt yrkeskompetensbevis (YKB) för att bevisa att de har den nödvändiga kompetensen för att köra dessa fordon.

Yrkestrafiktillstånd kan utfärdas av myndigheter eller andra organisationer som ansvarar för att reglera och övervaka yrkesmässig trafik. Tillstånden kan ha olika villkor och begränsningar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av fordon som används och vilka regler och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller regionen.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs vanligtvis när man bedriver yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

Exempel på situationer där ett yrkestrafiktillstånd kan behövas inkluderar:

– Godstransporter med lastbil eller annat tungt fordon
– Persontransporter med buss, taxi eller annat fordon som används för betald transport av personer
– Transport av farligt gods
– Verksamhet som innebär hyrning av fordon med förare.

Reglerna kan variera beroende på land och region, så det är viktigt att undersöka vilka krav som gäller i det aktuella landet eller regionen och att ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt.

Du kan enkelt kolla upp ett företags trafiktillstånd på Transportstyrelsens hemsida genom att ange företagets organisationsnummer. Vet du inte företagets organisationsnummer kan du undersöka detta på Bolagsverket.se.

För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande, och etablering.

När trafikansvarig är konsult ska det i ansökan bifogas en bestyrkt kopia av konsultavtalet. Konsultavtalet ska tydligt visa att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?