Söker du en trafikansvarig konsult?

Vi ställer upp som trafikkonsult i ditt bolag så att du blir beviljad ett yrkestrafiktillstånd och kan köra igång direkt.

Yrkestrafiktillstånd

Du behöver alltså inte erlägga proven hos trafikverket för yrkeskunnande för att starta ett eget åkeri. Vi ställer upp med trafikansvarig som har erlagt prov om yrkeskunnande och innehar yrkeskunnandecertifikat med kunskap för GODSTRAFIK och BUSSTRAFIK.

Vi ansvarar för flera företag och har god erfarenhet som trafikkonsulter. Ett konsultavtal skrivs mellan oss och ditt bolag som uppfyller alla Transportstyrelsens krav. 

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att ordna fram till trafiktillstånd redan nästa vecka.

Hur går det till?

Kontakta oss

Ni kontaktar oss angående trafikansvarig konsult. Vi ser över ert behov och erbjuder vår lösning.

Skriv avtal

Vi skriver överenskommet avtal. Avtalet skrivs digitalt och kan direkt användas till ansökan.

Ansökan

Ni slutför ansökan om yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen och anmäler vår konsult som trafikansvarig med bifogat avtal.

Samarbete

Vi inväntar Transportstyrelsens godkännande. Därefter har vi ett kontinuerligt samarbete med er verksamhet i fokus.

Så ansöker du om yrkestrafiktillstånd

Godstransport

Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst. Förutom själva ansökan behöver den som söker trafiktillstånd bifoga olika handlingar för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd. Du måste alltid bifoga en ekonomisk ställning till din ansökan som visar att du uppfyller ekonomikravet för det antal fordon du vill ha i din verksamhet. Du kan behöva bifoga även andra handlingar beroende på vem eller vilka personer som ska prövas i din ansökan.

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att ordna fram till trafiktillstånd redan nästa vecka.

Godstransport
Med oss som ombud får du kortare ansökningstid
4200kr

+ moms

Ombud yrkestrafiktillstånd

Att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd kräver en hel del arbete. Vi har tagit fram ett ombudspaket för att underlätta för dig som blivande åkeriägare i denna process.

  • Vi ansöker om ditt tillstånd och sköter om hela processen.
  • Vi går genom och ser över möjligheten för att få ett yrkestrafiktillstånd
  • Vi tar hand om samtliga dokument som ska skickas till Transportstyrelsen.
  • Vi sköter all kontakt med handläggaren tills ditt tillstånd blir beviljat.
  • Du får tips och råd från oss gällande din verksamhet.
  • Telefonstöd från oss under ansökningsprocessen.
  • Kortare handläggningstid när en ansökan görs genom oss.

Krav för att få yrkestrafiktillstånd

För att bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. När du ansöker om yrkestrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som ställs när det gäller:

– Faktisk och fast etablering
– Yrkeskunnande
– Ekonomiska förhållanden
– Gott anseende

 

Krav på en trafikansvarig

Vill du ansöka om ett yrkestrafiktillstånd krävs det att det finns en trafikansvarig i bolaget som sköter om och planerar transporterna i företaget. Den som är trafikansvarig ska se till att företaget följer de krav och regler som finns upprättade av myndigheter för att bedriva en transportverksamhet. Den som är trafikansvarig skall vara yrkeskunnig och ha erlagt proven med godkända resultat. Proven avser 2 delmoment och avläggs hos Trafikverket. 

Att börja studera på nytt, och sedan avlägga 2 godkända prov kan vara en tröskel och ett större hinder när man helst behövt komma igång med verksamhet redan idag. Det kan ibland ta uppemot 3 – 6 månader innan du kan ha ett yrkestrafiktillstånd beviljat om du ansöker själv.

 

Fast etablering

För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget förfoga över ett driftställe med lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation. Särskilda räkenskaper, personalhandlingar och handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten.

Gott anseende

En annan viktig aspekt är att man har ett gott anseende som trafikansvarig, det räcker således inte att bara ha klarat av proven och innehar en yrkeskunnighet. Handläggaren kontrollerar att det som ska vara trafikansvarig inte har några förfallna skulder hos Kronofogden och Skatteverket. Man får inte heller förekomma i Polisen misstanke och belastningsregister.

Anlita en erfaren trafikansvarig konsult

Genom oss kan ditt företag få ett yrkestrafiktillstånd beviljat inom 2 – 4 veckor. Detta möjliggörs då vi erbjuder trafikansvariga konsulter som redan avlagt dessa prov med godkända resultat. Vi har 50 tal konsulter som via ett uppdragsavtal ställer upp som trafikansvarig. Du kan vara igång med din verksamhet inom några veckor. Våra konsulter åtar sig tidsbegränsade uppdrag och uppdrag som löper tillsvidare. Samtliga konsulter har genomgått våra kontroller gällande skulder och förekommande i belastningsregister.

Behöver du en Trafikansvarig konsult?

Kontakt

Trafiktillstånd för

– Budbilar
– Flyttbilar
– Grusbilar & Entrepenadsfordon
– Bussar
– Tungafordon

Ta hjälp av vår mall för att upprätta ett godkänt Konsultavtal för en trafikansvarig i företag.

Är du konsult och söker uppdrag?

Kontakta oss om du har avlagt godkända prov hos Trafikverket
för yrkeskunnande i gods, buss eller taxi.
error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?