Nyttjanderättsavtal lastbil mall

Denna mall från yrkestrafiktillstand.se hjälper dig att enkelt upprätta ett nyttjanderättsavtal för lastbil

95kr

inkl. moms

Denna mall från yrkestrafiktillstand.se kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information gällande nyttjanderätt av lastbil i yrkesmässig trafik.

Mallen mailas till dig direkt efter genomförd betalning.

Frågor & Svar

Ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ett yrkestrafiktillstånd behövs vanligtvis när man bedriver yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

Exempel på situationer där ett yrkestrafiktillstånd kan behövas inkluderar:

– Godstransporter med lastbil eller annat tungt fordon
– Persontransporter med buss, taxi eller annat fordon som används för betald transport av personer
– Transport av farligt gods
– Verksamhet som innebär hyrning av fordon med förare.

Reglerna kan variera beroende på land och region, så det är viktigt att undersöka vilka krav som gäller i det aktuella landet eller regionen och att ansöka om de tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt.

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd görs vanligtvis hos den myndighet eller organisation som ansvarar för att utfärda och övervaka tillstånden i det aktuella landet eller regionen. Det kan skilja sig åt beroende på var du befinner dig. 

I Sverige ansvarar Transportstyrelsen för att utfärda yrkestrafiktillstånd för både godstransporter och persontransporter. För att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd i Sverige kan du besöka Transportstyrelsens webbplats och följa anvisningarna där.

Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven om gott anseende. Transportstyrelsen är myndigheten som återkallar tillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas. Hos en juridisk person ska finnas en trafikansvarig som uppfyller kravet på gott anseende. Detta gäller även övriga personer som har inflytande i verksamheten. Om den trafikansvariga eller någon övrigt prövad person förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen så får denne person ej vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik.

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du anmäla fordon i yrkesmässig trafik. Du loggar in i e-tjänsten med ett Mobilt BankID eller en e-legitimation.

Ja, det går utmärkt att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag. Det är dock viktigt att du anger vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna då Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan när alla uppgifter om aktieägare inkommit.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?