Ombudspaket stor – Yrkestrafiktillstånd

Behöver du ett ombud för att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd & en auktoriserad revisor för att ta fram ett intyg? Vi hjälper er med båda!

9 875kr

inkl. moms

I detta paketet ingår följande tjänster till ett rabatterat pris:

Ombudspaket yrkestrafiktillstånd

Revisorsintyg – Auktoriserad revisor SRF/FAR/ Revisorsinspektionen

 

Ombudspaket yrkestrafiktillstånd – Stor

Att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd kräver en hel del arbete. Vi har tagit fram ett ombudspaket för att underlätta för dig som blivande åkeriägare i denna process. Tjänster vänder sig till dig som ska starta ett åkeri, eller göra förändringar i ditt befintliga yrkestrafiktillstånd. När du anlitar oss som ombud får du i många fall en kortare handläggningstid än om du skulle ansöka själv.

Ombudspaketet för yrkestrafiktillstånd innebär att du kan koncentrera dig på uppstart av din
transportverksamhet och låta oss ta hand om samtliga dokument.

Detta ingår i priset för ombudspaketet.
• Vi sköter om hela ansökningen, och ansöker åt dig.
• Vi går genom dina förutsättningar för att få ett yrkestrafiktillstånd.
• Kontrollerar vilka dokument som behövs för ansökan.
• Vi upprättar samtliga dokument som behövs för en ansökan.
• Upprättar och utformar ett konsultavtal. (ingår kostnadsfritt värde 795 kr)
• Vi upprättar eventuella kompletteringar tillsammans med dig.
• Vi sköter om all kommunikation med Transportstyrelsen.
• Besvarar samtliga frågor, och sänder in kompletterande uppgifter till handläggaren.
• Förser bolaget med en trafikansvarig vid behov.
• Du får råd och tips gällande din verksamhet.
• Kortare handläggningstid hos Transportstyrelsen.

 

Revisorsintyg för trafiktillstånd till företag inom transport – Nyansökan eller utöka fordon

Förenkla ditt företags ansökningsprocess för yrkestrafiktillståndet eller utöka fordon med vår nya och effektiva tjänst för “Prövning av ekonomiska resurser med godkänd revisor”. Vi har lyssnat på våra kunders behov och utökar vårt utbud för att göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt.

Frågor & Svar

Ett yrkestrafiktillstånd är en typ av tillstånd som krävs för att kunna bedriva yrkesmässig trafik med ett fordon. Detta gäller främst för personer eller företag som bedriver godstransporter eller persontransporter som en del av sin verksamhet.

I vissa länder kan det också krävas att förare av vissa typer av fordon, som bussar eller lastbilar, har ett särskilt yrkeskompetensbevis (YKB) för att bevisa att de har den nödvändiga kompetensen för att köra dessa fordon.

Yrkestrafiktillstånd kan utfärdas av myndigheter eller andra organisationer som ansvarar för att reglera och övervaka yrkesmässig trafik. Tillstånden kan ha olika villkor och begränsningar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av fordon som används och vilka regler och bestämmelser som gäller i det aktuella landet eller regionen.

Nej, trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika benämningar på samma sak.

Det går att förnya ett trafiktillstånd för godstrafik och det rekommenderas att du ansöker om att förnya ett tillstånd anhängiggörs senast en månad innan giltighetstiden för tillståndet går ut. Du kommer då kunna fortsätta bedriva trafiken med stöd av tillståndet som förnyas till dess att ansökningsärendet har blivit avgjort.

Endast den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag får bedriva internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. På grund av ett avtal mellan Sverige och annat land/stat kan det i vissa fall krävas särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?