För att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige krävs trafiktillstånd

Kommersiell trafik

Kommersiell trafik definieras som transport av människor eller gods med personbilar, lastbilar, bussar, terrängfordon eller traktorer med förare som ställs till allmänhetens förfogande mot betalning. Trafiktillstånd, även känd som yrkestrafiktillstånd, finns i tre olika former: frakt, buss och taxi. Transportstyrelsen ställer dock vissa krav på yrkesskicklighet, samt ekonomisk förmåga, som måste vara uppfyllda för att din ansökan ska godkännas.

 

Att få tillstånd för trafik är avgörande.

Att få ett yrkestrafiktillstånd är utan tvekan ett viktigt steg för alla företag. Konsekvenserna av att bedriva kommersiell trafik utan tillstånd är allvarliga, inklusive rättsliga påföljder som dryga böter eller fängelse i upp till ett år. Dessutom kräver försäkringsbolag, beställningscentraler och andra partners ofta bevis på körkort innan något avtal ingås. Vid ansökan om trafiktillstånd är ansökningsprocessens längd beroende av två väsentliga influenser – trafikansvariges yrkesskicklighet och Transportstyrelsens handläggningstid. Med hänsyn till korrekt förberedelse och minimala hinder tar tillståndet ofta flera månader att få godkännande. Fortsätt läsa för att upptäcka ytterligare detaljer om förutsättningarna!

 

Bland alla utgifter framstår ansökningsavgiften som den mest betydande kostnaden.

Cirka 15 % av ansökningarna får avslag, ofta på grund av ofullständig uppfyllande av kraven. Sökande får dock vanligtvis en frist för att slutföra och skicka in sin ansökan på nytt.
2021 Totalt inkom 1 395 ansökningar. 100 %
Det totala antalet tillstånd som har fått godkännande är 1 175. 84 %
Det är oklart hur stor andel av företagen som ägnar sig åt kommersiella transporter utan tillstånd, även om det misstänks vara betydande. Ett stort antal företag är fortfarande omedvetna om sin rättsliga skyldighet att skaffa ett transporttillstånd, för att inte tala om tillståndets existens. Att välja bort ett trafiktillstånd för sin verksamhet kan tyckas vara en enkel lösning, men det innebär en risk att förlora företaget helt och hållet. Dessutom kan företag som drivs utan tillstånd inte få försäkringsersättning vid en olycka.

Yrkeskunnande

Om du planerar att driva ensamverksamhet eller arbeta som trafikledare i en organisation som handelsbolag, ideell förening, stiftelse, kommanditbolag eller aktiebolag är kompetens inom området en förutsättning. När det gäller juridiska personer som innehar ett yrkestrafiktillstånd måste minst en person axla ansvaret för att se till att gällande föreskrifter följs – en trafikledare. Skulle befintlig trafikledare bytas ut eller ytterligare en person utses för lämplighetsprövningen ska tillståndshavaren meddela detta till Transportstyrelsen.

 

 

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 8100 kr sedan 2022-01-01 då Transportstyrelsen gjorde en avgiftshöjning. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 1600 kr/år. 

Söker du en trafikansvarig konsult?

Vi ställer upp som trafikkonsult i ditt bolag så att du blir beviljad ett yrkestrafiktillstånd och kan köra igång direkt.

Yrkestrafiktillstånd

Du behöver alltså inte erlägga proven hos trafikverket för yrkeskunnande för att starta ett eget åkeri. Vi ställer upp med trafikansvarig som har erlagt prov om yrkeskunnande och innehar yrkeskunnandecertifikat med kunskap för GODSTRAFIK och BUSSTRAFIK.

Vi ansvarar för flera företag och har god erfarenhet som trafikkonsulter. Ett konsultavtal skrivs mellan oss och ditt bolag som uppfyller alla Transportstyrelsens krav. 

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att ordna fram till trafiktillstånd redan nästa vecka.

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?