Förarens ansvar

Som förare i yrkestrafik är det förarens personliga ansvar att följa reglerna om kör- och vilotider. Detta ansvar innebär att föraren måste följa de föreskrifter som är gällande för den typ av transport som utförs och se till att han eller hon inte överskrider de maximala arbetstiderna eller körperioderna som är tillåtna enligt lag.

Förarens personliga ansvar inkluderar:

  • Att ha kunskap om och följa de regler och föreskrifter som gäller för kör- och vilotider i yrkestrafik.
  • Att planera sin körning och sina vilotider på ett sådant sätt att de maximala arbetstiderna eller körperioderna inte överskrids.
  • Att registrera sin körning och vilotider i en körjournal eller på annat sätt som föreskrivs enligt gällande regler.
  • Att omedelbart rapportera eventuella avvikelser eller brott mot reglerna om kör- och vilotider till arbetsgivaren eller myndigheter om så krävs.
  • Att avstå från att köra om man är trött eller på annat sätt inte kan köra på ett trafiksäkert sätt.

 

Om föraren inte följer reglerna om kör- och vilotider kan det leda till allvarliga konsekvenser, såsom böter, indragen körkort eller förlust av arbetstillstånd. Det är därför mycket viktigt att föraren tar sitt personliga ansvar på allvar och följer reglerna för att upprätthålla trafiksäkerheten och undvika eventuella olyckor och skador.

Vid användning av analog färdskrivare

Vid användning av en analog färdskrivare som förare i yrkestrafik är det ditt ansvar att följa de regler och föreskrifter som gäller för kör- och vilotider. Detta innebär att du måste följa de föreskrifter som är gällande för den typ av transport som utförs och se till att du inte överskrider de maximala arbetstiderna eller körperioderna som är tillåtna enligt lag.

Om du inte följer reglerna om kör- och vilotider eller om du manipulerar färdskrivaren på något sätt, kan det leda till allvarliga konsekvenser, såsom böter, indragen körkort eller förlust av arbetstillstånd. Det är därför mycket viktigt att du tar ditt ansvar på allvar och följer reglerna för att upprätthålla trafiksäkerheten och undvika eventuella olyckor och skador.

 

 

error:

Har du frågor kring ditt yrkestrafiktillstånd?

Ring oss, så hjälper vi dig!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?